புத்தக கருத்தாடல் Homo Deus - Yuval Noah Harari, Einstein College of Engineering, Webinar, Tirunelveli, Tamil Nadu, 5th September 2020

  • Category: Webinar
  • Start Date: 5th September 2020
  • End Date: 5th September 2020
Visit Event Website

Social Links:

புத்தக கருத்தாடல் Homo Deus - Yuval Noah Harari

Description

ஆசிரியர் தினம் - சிறப்பு காணொளி உரையாடல்

ஐன்ஸ்டீன் கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம் SEEDS வழங்கும்

Homo Deus by Yuval Noah Harari
புத்தக கருத்தாடல்

செப்டம்பர் 5, மாலை 6.30 - 8.00

ஆலடி எழில்வாணன் கருத்துரை வழங்குவார்.

Events

webinar

Fest Guests

ஆலடி எழில்வாணன்
செயலாளர்
ஐன்ஸ்டீன் கல்வி குழுமம்

subscribe to get Event updates - 70000+ subscribers

About Us

Knowafest.com is a tie-up and a consortium of all the college campus festivals in India.

Our aim is to connect students from campuses all over India by making them aware of Technical, Cultural, Management Fests, Workshops, Conferences, Seminars organized by each and every college in India.

Our Contacts

Hyderabad, India
San Francisco, USA

(+91) 9293734449